Đàm Ngân: 365 Ngày Yêu

Chuyện tình cảm giữa một cô gái từ Việt Nam sang New York du học và một chàng trai da đen Jamaican. Đại khái là hai người đến với nhau và yêu nhau cho dù sự khác biệt giữa hai sắc tộc và văn hoá. Cô gái Việt bất chấp những lời khinh bỉ và kỳ thị của đồng hương về người yêu lý tưởng của mình. Còn chàng trai thì luôn thương yêu, trung thành, và lo lắng cho nàng. Chắc ở Mỹ đã lâu nên tôi thấy những cặp tình nhân khác chủng tộc (interracial couples) là chuyện thường. Nên đọc cho vui và học thêm tiếng Việt thôi chứ nội dung chẳng mới lạ hoặc hào hứng gì. Đàm Ngân viết về người thứ ba (cô gái) nên câu chuyện không gần gũi lắm. Tác giả dùng rất nhiều chữ i thay vì chữ y như thẩm mĩ, kì thị, lí tưởng, tối kị, lí lẻ, mĩ mãn, và tâm lí.