Thấy chưa?

Hôm nọ thằng Đạo ngồi ăn cơm không để ý (vì ham chơi Lego) nên làm đổ ly nước. Đán la lên, “Thấy chưa”? Chắc nó nghe tôi nói nhiều lần nên đã nhớ.

Hôm qua Đán đem hộp lunchbox về đồ ăn vẫn chưa đụng tới nên bị mẹ la. Tối đến Đạo hỏi Đán, “Why didn’t you eat your lunch”? Đán trả lời, “Because my friends kept scratching my nách”. Đạo hỏi lại, “Your nut”? Tôi cũng hơi ngạc nhiên nhưng Đán trả lời, “No, my nách. My armpit”. Nó chỉ vào nách của nó.

Tối qua kiểm tra lại 24 chữ cái cho Đán nhưng nó vẫn không nhận ra được một số chữ. Tôi chỉ đi chỉ lại chữ s nhiều lần mà nó cứ nói chữ c hoặc chữ q mà không nói chữ s. Không biết thằng này có bị dyslexia hay không nữa. Hơn cả năm rồi mà nó vẫn chưa thuộc hết 24 chữ cái. Chắc phải nói chuyện với cô nó xem coi có cần đi kiểm tra hay không.