Ngày Cuối

Hôm nay là ngày cuối lớp hai của Đạo, ngày cuối preschool của Đán, và ngày cuối nhà trẻ Teddy Bear của Xuân. Tháng Bảy Xuân sẽ đổi qua nhà trẻ của Đạo và Đán ngày xưa. Cái daycare hiện tại của Xuân cũng tốt. Các cô giáo cũng rất thương nó nhưng vì cái Jewish Community Center đã quá quen thuộc và có nhiều lớp thể thao như bơi lội cho nó học.

Xuân đi học ở Teddy Bear mới mấy tháng nó cũng mới bắt đầu quen. Cô giáo dạy nó biết diễn đạt bài “The Wheel on the Bus” rất dễ thương. Hai hôm nay đi học không còn khóc nữa. Mai mốt qua chổ mới phải tập lại. Hy vọng nó sẽ không khóc nhiều nữa. Rất cám ơn những người cô đã thương yêu và ân cần với nó những tháng vừa qua.