Hầu Toà

Hôm nay lại phải ra toà vì tháng trước bị cảnh sát thổi vì nói chuyện điện thoại qua earphone. Luật chỉ cho cài một bên mà tôi không biết. Rồi bị phạt luôn cái lỗi quá hạng inspection. Ngày mai sẽ không cãi mà chỉ nhận tội. Cái inspection sẽ bỏ qua. Chỉ trả cái tội dùng earphone.

Năm nay xui quá. Mới tháng sáu mà đã ra toà ba lần. Mấy anh cảnh sát làm ơn tha cho tôi. Đóng tiền phạt kiểu này chắc chắn là bỏ lái xe luôn.