Em Tao Hip-Hop

Cái hook của bài này bị in vô não mấy hôm nay: “mấy thằng em của tao nó hip-hop.” Lời bài cũng buồn cười. Jombie:

Và 5 giờ khuya rồi vào buổi sáng
Uống ly café xẽ thịt ra chợ bán
Công chuyện nó làm lai rai theo ngày tháng
Kiếm tiền cho nhiều cuộc đời nó đỡ chán.