Con Tin và Con Nuôi

Một câu chuyện thú vị và cảm tình giữa người láy xe 71 tuổi và một trong ba phạm nhân (hai người Việt) trốn tù do Paul Kix kể lại. Bài này viết bằng tiếng Anh rất hay. Nên đọc.