Tình Cảm Gia Đình

Dù giận dù hờn, dù chửi dù mắng, dù đúng dù sai, dù gì đi nữa chúng ta cũng mang cùng một dòng máu. Nên tha thứ và đùm bọc lẫn nhau.

Càng già tôi càng quý trọng tình cảm gia đình. Kiếp này có duyên có phận mới trở thành cha mẹ con cái và anh chị em một nhà. Nên không có gì quý báo hơn là sự kính trọng và thương yêu dành cho nhau. Đã là ruột thịt thì không thể nào ghét bỏ nhau được. Thôi thì mỗi người nhường một bước để sống hoà đồng.

Giờ tôi đã thấu hiểu được lời nhắn nhũ của Trịnh Công Sơn: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng / Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, Để gió cuốn đi.” Nếu có một tấm lòng thì nên tha thứ cho nhau và để gió cuốn đi hết những điều chia rẽ chúng ta. Tôi rất mong muốn chúng ta có thể làm được như thế.