Tình Dục Trong Ca Từ Của Từ Công Phụng

Nghe bài phân tích của Vĩnh Lạc Đoàn Thế Ngữ về bài “Như Ngọn Buồn Rơi” của Từ Công Phụng khá thú vị. Ông đưa ra một khía cạnh nói lên cảnh đẹp lãng mạng của đôi tình nhân vừa mới trao thân cho nhau:

Ôi nỗi dịu dàng nào đã ngời sáng
trên môi người
trên từng cơn lốc xoay đời
thuyền tình đã đắm trong vòng tay u mê

Mời thưởng thức