Vĩnh Lạc Đoàn Thế Ngữ

Vài tuần trước tôi tình cờ nghe được một đoạn radio nói về bài “Phố Buồn” của Phạm Duy do Vĩnh Lạc Đoàn Thế Ngữ thực hiện qua chương trình “Âm Thanh và Ngôn Từ.” Thế Ngữ phân tích nhạc và lời rất thú vị. Chê hay khen, Thế Ngữ trình bài rất chân thật. Tuy những chương trình này thu âm đã khá lâu nhưng tôi chỉ mới phát hiện. Những bạn nào chưa nghe, những đề tài nói về nhạc Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, và Từ Công Phụng nên nghe cho vui. Tất cả các bài có thể nghe hoặc tải xuống ở đây.