Fantastic Dad

Thứ Hai vừa qua, tôi đến đón Đạo và Đán sau giờ học bơi. Tiện chỗ tắm luôn cho hai đứa. Sau đó hai đứa muốn ăn sushi. Đán phàn, “Con không có ăn trưa ở trường vì họ cho con cơm thối trộn với đậu.” Nghe thảm quá nên tôi gọi mẹ nó bảo ra chợ Đại Hàn ăn tối. Mẹ nó không muốn đi nên ở nhà với thằng Xuân.

Đến chợ Đại Hàn thì họ không có làm eel sushi ngày trong tuần thế thì ba cha con đi ăn nhà hàng Nhật. Phần appetizer, tôi gọi một đĩa mực chiên, một tô đậu hũ chiên, và một phần đậu hấp. Gọi một tô mì udon chia làm ba. Một lọ saké nóng cho tôi và 12 cái eel sushi cho hai đứa nhỏ. Hai đứa ăn không đủ nên tôi gọi thêm 6 cái nữa.

Sau khi ăn no nê Đán nói, “You are a fantastic dad.” Lần đầu tiên được thằng con khen tôi tất vui tuy cái bill 95 đô và 20 đô tiền tip. Thấy hai thằng con ăn ngon miệng cũng đáng.