Dễ Thương

Hôm thứ Năm tôi đưa đám nhỏ đi Eden Center cho mẹ nó làm việc. Tôi đeo thằng Xuân trước ngực thì có một em khoảng 20 (đi cùng đám bạn) không chào hỏi gì cả chỉ đến nựng ngay thằng nhỏ. Thấy em thích thằng Xuân tôi hỏi, “Em thích không? Mua một tặng thêm ba.” Chỉ thêm hai thằng anh ở đằng sau. Em trề môi bỏ đi.

Bonjour Vietnam