Xếp Hiền Như Ma Soeur

Tôi mai mắn được bà xếp hiền và dễ dãi. Làm việc dưới bà hơn năm năm nhưng bà chưa hề một câu phàn nàn những khi tôi cần lấy ngày nghỉ khẩn cấp như những con bệnh hay có việc tư phải làm. Thậm chí mỗi ngày đi làm không đúng và đủ giờ bà không hề thắc mắc.

Bà tin tưởng tôi nên công việc tự tôi sắp xếp. Khi đổi ông Dean mới bà không báo cáo thẳng đến ổng mà phải qua một ông mới dưới tay ông Dean. Vì tôi dưới tay bà nên tôi có thêm một ông xếp lớn nữa. Ông ấy và ông Dean cần gì thì qua thẳng tôi. Vợ ông Dean cũng qua thẳng tôi. Rồi càng ngày ai cần thiết kế hay trang web cũng email thẳng đến tôi. Nên công việc càng lúc càng nhiều. Không cần báo cáo bà xếp cũng hiểu được công việc hằng ngày của tôi nên cũng không cản trở mà chỉ ủng hộ tôi.

Cái tốt là tôi có được cái trọn quyền quyết định. Đôi lúc phải tự mình đối phó với những người nhân vật khó tính hoặc khó phục vụ, nhất là các ông thầy dạy luật. Nhiều lúc cũng căn thẳng lắm nhưng biết làm sao đây. Công việc là thế có cái này mất cái kia. Tóm lại có được một người xếp như bà ấy là cái phước của tôi. Vì niềm tin và tình thân bà ấy dành cho tôi, tôi lúc nào cũng cố gắng để không làm bà thất vọng hoặc mất mặt. Lúc nào tôi cũng nghĩ thế nhưng chưa bao giờ tâm sự với bà ta. Tôi không thích mang tiếng nịnh bợ. Có lẽ hiểu nhau là đủ rồi không cần nói ra.