Sưng Mắt

Không biết nhìn bậy bạ gì mà mắt bị sưng to khó chịu. Ngẩm nghỉ lại chắc tại nhìn phải hình lõa thân của vợ tổng thống Trump trên báo chí.

Thứ Tư này là ngày hơi quan trọng không biết mắt sẽ hết sưng không. Nhưng chỉ là chuyện nhỏ. Mặt mủi sao thì như vậy. Họ không chấp nhận thì cũng chịu thôi.

Bác sĩ khám và cho biết tôi bị Chalazion. Cho thuốc nhỏ và dặn ngăm nước nóng hy vọng sẽ khỏi trong vòng vài tuần. Hy vọng rằng không phải đi mổ.