Một Chút Thất Vọng

Tưởng có một cơ hội mới để tiến tới nhưng bị thất vọng. Hơi bùi ngùi mộ tí nhưng không bị rung động. Tương lai còn dài nhiều cơ hội khác sẽ đến. Tôi sẽ không bị nản lòng. Tôi sẽ cố vươn lên. Biết rằng hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn nhưng tôi không bị mất mát gì. Tôi sẽ tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng của mình.

Ngày xưa tôi rất dễ bị nhạy cảm với cái tự tin của mình. Nhưng giờ đã khác. Với vợ con lúc nào cũng đứng về phía tôi, tôi sẽ không mất cái tự tin. Vì họ tôi sẽ cố gắng lên. Vì họ tôi không thể nào bị ngã gục. Vì họ tôi sẽ phấn đấu. Có họ tôi sẽ không bị tuyệt vọng. Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng.