Ăn Chia

Tôi và vợ thường chia sẽ đồ ăn cho nhau. Chẵng hạn như chia cái whopper ra làm đôi. Một mình ăn một cái thì ngán lắm. Chia sẽ với nhau thì ăn vừa đủ thấy ngon.

Khi ăn tôi với vợ hợp ý tứ không lấy đồ ăn quá nhiều. Chỉ lấy đủ ăn thôi nên không bắt người kia phải ăn đồ thừa lại của mình. Có những ông chồng khác kém mai mắn phải làm thùng rác cho vợ và con. Vợ ăn không hết đẩy qua cho chồng. Con ăn không hết cũng đẩy qua cho cha. Ngày này tháng nọ trở thành thối quen nên người làm chồng làm cha lúc nào cũng phải ăn đồ thừa lại.

Chuyện này muốn giải quyết thì cũng dễ. Khi lấy đồ ăn đừng lấy quá nhiều. Con nhỏ cũng vậy. Lấy cho tụi nó ít chút cũng được. Ăn hết rồi lấy thêm. Thời nay nhất là ở Mỹ đồ ăn lúc nào cũng ngập tràn đâu bao giờ thiếu.