Xuân Cười

Trong ba đứa, Việt Xuân biết tiếp chuyện sớm nhất. Từ hai tháng tuổi Xuân đã bắt đầu thích nghe người khác nói chuyện với mình. Mỗi khi được nghe Xuân ngắm nhìn và nở một nụ cười rất dể thương. Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đó mà Xuân đã ba tháng.