Thu

Một bài nhạc mới mang âm hưởng Huế của nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ thơ của Cao Nguyên. Nhạc phẩm được Diệu Hiền trình bài đẹp và thơ mộng. Mời nghe.