Snowboarding and more

Ploy Ngọc Bích: Cố Chấp Yêu

Những bức thư tình nhẹ nhàng nhưng cảm xúc, thơ mộng nhưng chững chạc. Ngọc Bích viết với tâm trạng một cô bé dám yêu và cố chấp yêu cho dù chưa được sống bên người mình yêu. Thời gian xa cách là một thử thách trong tình yêu. Tuy đã trải qua thời yêu thương non dại tôi vẫn tìm được những điều mọc mạc thú vị khi đọc Cố Chấp Yêu.

Snowboarding and more