Tuyết Rơi

Nhạc phẩm mới được nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ theo theo thơ Cao Nguyên. “Tuyết Rơi” được ca sĩ Diệu Hiền trình bài.