Việt Xuân

Vì con lọt lòng mẹ đúng Mồng Một Tết nên cha mẹ đặt tên con là Việt Xuân. Mỗi năm xuân đến con sẽ mang niềm vui và hạnh phúc đến mọi người.

Because you came out of mommy’s womb right on Vietnamese New Year, your mom and I named you Việt Xuân. On each Vietnamese New Year’s Day, you will bring joy and prosperity to everyone.

Bonjour Vietnam