Rèn Luyện Chữ Việt

Ngôn ngữ mẹ đẻ nay sắp cạn sạch. Qua đến Mỹ sau khi học xong lớp năm. Lo học tiếng Anh nên bây giờ chữ Việt đã quên gần hết. Văn chương thì lúa còn chính tả thì sai. Thường khi viết blog tôi viết rất vội. Nghỉ ra chữ gì là viết xuống chữ đó. Viết giữa đêm khuya nữa tỉnh nữa ngủ. Viết sau khi uống rượu. Viết lúc buồn lúc vui nên không kiểm điểm lại.

Lúc trước thì không sau. Bây giờ vừa viết xong cái dự án Nghệ thuật chữ Việt Nam nên được nhắc nhở. Thôi thì tôi sẽ cẩn thận hơn chịu khó google từng chữ một nhất là chữ nào cảm thấy không chắc ăn lắm. Hy vọng chịu cực một chút và viết thêm tiếng Việt nhiều một chút sẽ đạt được kết quả tốt đẹp hơn.

Mục đích chính của cái blog này vẫn là để rèn luyện viết cho chính bản thân. Đã lâu rồi tôi cũng không để ý ai cập nhật hay ai đã đọc. Không có phần comment nên tôi cũng chẳng biết ai nghỉ sao. Cứ xem như đây là nơi của riêng mình.