Mệt

Mệt trong đời sống. Mệt trong công việc. Mệt trong đầu óc. Như Trịnh Công Sơn viết:“Mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Mệt quá thân ta này, nằm xuống với đất muôn đời.”

Bonjour Vietnam