Ba Mươi Tháng Tư

Một vài hình ảnh tưởng niệm bốn mươi năm người dân Việt Nam chia đôi: