Tự Khai

Chiều thứ Bảy lúc chạy xe ngang qua Starbucks, tôi hỏi vợ, “Em uống cafe không? Anh có một cái free.” Vợ trả lời, “Uống thì uống.” Tôi nói, “Vậy anh order một ly cối Coffee Frappuccino chơi thêm hai shots expresso nữa nhé.” Vợ gật đầu, “Uống xong tối thức làm bài.” Tôi cười đáp, “Vậy thì chiều nào anh cũng mua cho em một ly để tối thức em trả bài.” Vợ trả lời, “Anh đừng có nằm mơ. Trả bài cho boss đó.” Ouch!