Quá Khứ

Sáng nay Đạo mang theo một ảnh của mẹ và một ảnh ông bà ngoại để chia sẽ cùng cô và bạn bè trong lớp. Nhìn hình ông bà, tôi hỏi nó, “Ông bà ngoại đang ở đâu vậy? Có phải ở biển không?” Đạo trả lời, “Không, ông ngoại ở trên trời. Bà ngoại ở nhà bác Huy.” Tôi mỉm cười đáp, “Đúng rồi.” Nó hỏi lại tôi, “Where did ông ngoại move to? (Ông ngoại đã dọn đi đâu?)” Tôi trả lời, “Ông ngoại ở thiên đường.”

khi đến lớp Đán thì cô Ali đã có mặt. Đán hớn hỡ chạy đến khoe với cô đôi giày mới. Được cô khen đẹp nó dậm chân khoe cô giày có đèn. Khi tôi và Đạo đi ra khỏi lớp thì nó lại mếu. Cô Ali nhanh nhẹn bảo nó cho bạn Rebecca xem đèn thì nó nín khóc và dậm thêm một cái nữa. Khi rời lớp tôi nhìn lại thấy cô tặng cho nó một nụ hôm và không còn khóc nữa. Bữa nào vào lớp có cô Ali thì tôi rất vui vì không bị níu kéo.