Bỏ Dấu Không Đúng Chổ

Hôm thứ Bảy vừa qua đang ngồi ăn cơm trưa với bác Trâm và Kỳ thì cu Đán chạy đến hét to, “Muốn cặt. Muốn cặt.” Thì ra là nó muốn cắt jello ra để cho nó ăn. Thằng con trai này nói tiếng Việt mà bỏ dấu không đúng chổ thật nguy hiểm quá.

Nghe nó nói làm tôi nhớ đến một ông thầy người Mỹ dạy về môn typography. Trong một project thiết kế lại thực đơn của một nhà hàng thì tôi chọn menu của tiệm La Cay Chợ Lớn. Khi đưa cho ổng đọc thì chữ “La Cay” nghe cũng đúng nhưng ổng lại sửa “Chợ Lớn” thành “Cho Lồn.” Tôi nhịn cười không nổi nên ổng hỏi ổng nói gì mà tôi lại cười. Tôi trả lời, “You don’t want to know what you just said.” Ổng bảo rằng, “Sure why not? Just tell me.” Tôi đáp rằng, “You said ‘give me pussy.'” Cả lớp lăn ra cười làm ông ta đỏ cả mặt.