Thuốc

Lúc hai cha con trong tiệm bước ra, Đạo nói, “Daddy, I see smoke. Why is there smoke?” Tôi nhắc nó, “Con nói tiếng Việt đi.” Nó hỏi, “Tại sao có khói?” Tôi trả lời rằng, “Thì người ta hút thuốc nên ra khói.” Nó hỏi tiếp, “Daddy, tại sao người ta hút thuốc?” Tôi ngập ngừng chưa biết phải trả lời như thế nào thì nó tự trả lời lấy, “Because người ta bị bệnh.” Tôi mỉm cười trả lời, “Ừ thì chắc là như vậy.”

Nó cũng có lý. Hút thuốc cũng là bệnh mà là bệnh nghiện. Một hồi tôi mới nghỉ ra tại sao nó nói thế. Thì ra là mỗi khi nó bệnh, tôi điều nói với nó là phải uống thuốc nên nó nhớ thuốc là liên quan đến bệnh.