Giận

Thấy trên report nói Đạo không ăn snack nên hỏi Đạo sau không ăn, Đạo trả lời, “Đạo giận nên Đạo không ăn snack.” Mà ai làm Đạo giận? “Cô Chantel and cô Lauren làm Đạo giận.” Cô làm gì mà Đạo giận? “Đạo không muốn wake up.”

Thằng con trai cả này khó tánh quá. Trưa nay có hẹn với mấy cô để làm cách nào giúp cho nó tự kiềm chế bản thân mỗi khi nó không được như ý muốn. Tuy nó lằm dữ lúc đó như rồi một lúc sau nó biết và xin lỗi.