Cắn

Mới bước chân vô nhà thì thằng anh mách, “Daddy daddy, em cắn cu Đạo.”

Em Đán hai bữa nay sốt rất cao nên tôi nghỉ làm ở nhà với nó. Hôm nay thấy nó không còn sốt nữa nên dắt nó ra mall chơi. Dạo này tiền đi xe lửa lên đến $8 cho hai người. Lúc trước đi với thằng Đạo chỉ có $5.

Thấy thằng Đán nó cũng thích nên cũng đi. Nhưng rồi nó cứ muốn đi mãi. Thấy xe lửa chạy nó từ trong playground chạy theo sau chân không. Thấy cũng tội nghiệp. Nhờ vậy nên lúc trưa chơi hơn nữa bát chicken noodle soup rồi một bình sữa lớn.

Khoái nhất thằng Đán là cái háo ăn của nó nhưng ngại đi buffet là gì mấy em waitress cứ địa nó hoài. Mấy em nóng ruộc vì cu Đán ăn hơi bị cẩu thả. Con nít mà làm sao tránh được.