Ba Rọi

Thằng con trai lớn dạo này nói được 60% tiếng Việt. Hôm qua nó khoe ở trường nó “build puzzle all by Đạo self. Đạo hông need help.” Còn đường rầy xe lửa thì “đi up, đi xuống, đi up đi xuống.” Lúc đi tắm nó nói cái bông sen bắn lên như “fountain.” Tôi hỏi nó “Fountain tiếng Việt là gì?” Nó trả lời, “Waterfall.”

Mấy bửa nay cu Đán mọc răng cùng nên suốt rất cao. Hôm nay ở nhà với nó thấy nó ăn, uống, phá như thường. Nhiệt độ thì cũng giảm. Đang như trưa say sưa. Chúc nửa dậy đưa ổng đi chơi.