Bó Tay

Hôm qua lúc thay đồ cho cu Đạo thấy nó ốm nhôm nên tôi nói, “Con nhìn giống Phi Châu quá.” Nó trả lời, “No, you are trâu.” Tôi cũng phải khâm phục tiếng Việt của thằng con trai luôn.

Em Đán nhà ta còn ngầu hơn nữa. Lúc trước thì dùng tiếng Anh (“What’s that? What’s that?”). Dạo này sổ tiếng Ấn Độ hay tiếng Miên gì đó nghe chả hiểu. Con hơn ba nhà có phúc.