Tạm Biệt Phạm Duy

Nghìn trùng xa cách người nhạc sĩ đa tài, đa dạng và đa tình đã đi rồi. Tuy Phạm Duy đã rời xa thế gian nhưng ông sẽ vĩnh viễn sống mãi trong tâm hồn những người yêu nhạc Việt Nam. Theo lời ông từng tâm sự: “Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện tôi sẽ chết vì tôi sẽ không bao giờ chết được cả. Tôi có chết đi chăng nữa thì nhạc của tôi vẫn sẽ hiện hồn trên môi những người ca hát.” Đúng thế vì tôi liền nghỉ đến ông mỗi khi nghêu ngao câu: “Tôi mơ thành triệu phú cứu vớt gái bơ vơ.” Cám ơn ông đã để lại cho người Việt trên khắp thế giới một kho tàng nhạc thật quý báo và tràng đầy “Kỷ Niệm.”