Vĩnh Biệt Kiếp Đam Mê

Lại thêm một nạn nhân của ung thư. Căn bệnh hiểm nghèo đã cướp đi một giọng ca hiền hòa của nền âm nhạc Việt Nam. Mông anh trọn một kiếp đam mê.