Đi

Bây giờ chữ thường xuyên của Cu Đán là “đi”. Sáng mở mắt ra là đòi đi cho đến lúc đi ngủ. Hôm nay đi chơi cả ngày mệt quá nên đang ngủ sai sưa.

Cuối tuần này đi thăm bà nội. Cả gia đình đi ăn sáng ở diner rồi đi chợ nông dân mua trái cây và râu. Rồi đi thăm người bạn của bà nội mới ở bệnh viện về. Bà bị mổ vì bị ba cái xương cá trông ruộc. Nếu đưa đi nhà thương chậm trể thì chắc là bà đã không kịp thời cứu chửa. Thấy bà ốm đi rất nhiều sau khi mổ. Bà lại cảm xúc khi thấy cả gia đình của má đến thăm. Thật cảm động.