Ở Nhà

Hôm nay không có lớp nên ở nhà chơi với vợ con. Đầu óc cũng thoải mái một tí.Ngày mai nghỉ làm ở nhà trông con. Trường cu Đạo đóng cửa ăn mừng năm mới của người Jewish. Muốn dắt hai đứa đi chơi nhưng Cu Đán vẫn còn ho. Tội nghiệp thằng bé đang ngủ mà cứ ho. Hồi nảy tắm cho nó thấy nó đã nhẹ hẳng đi còn mặt mài thì tái mét. Vậy đó mà lúc chơi vẫn quậy quá như thường.