Những Dự Kiến Khác Biệt Giữa Obama và Ryan

Như ứng cử viên phó tổng thống Đảng Cộng Hòa Paul Ryan, tôi cũng muốn cắt bỏ Medicare và tiền trợ cấp khi thấy tiền đóng thuế của mình bị lạm dụng bởi những kẻ không cần đến sự giúp đở của chính phủ. Không những họ giàu, không đóng thuế mà còn được tiền food stamp luôn cả bảo hiểm miễn phí.

Đương nhiên hệ thống nào cũng có sơ hở cả. Nếu như cắt bỏ hết thì thật sự quá dả mang với những người nghèo khó thật sự cần giúp đở. Như ông Ryan đã từng ăn tiền trợ cấp lúc 16 tuổi khi cha ông qua đời, tôi và mẹ tôi cũng nhờ tiền trợ cấp lúc thuở ban đầu đặc chân đến đất Mỹ. Như ông Ryan đã được cơ hội đi học thành tài, dỉ nhiên là tôi không tài bằng ông ta, tôi cũng nhờ đến sự giúp đở của chính phủ. Cho nên giời đây tôi không ngần ngại giúp đỡ những người cần sự giúp đỡ để có cơ hội vương lên. Còn những kẻ lạm dụng thì để họ tự trả lời với chính lương tâm của họ.

Gần đây tôi có xem một số tin tức trong cộng đồng người Việt nói rằng tổng thống Obama lấy $716 tỉ đô của Medicare để bỏ vào Obamacare. Tin này thật quá sai lầm. Cả hai Obama và Ryan đều giảm tiền Medicare. Tuy nhiên bên Ryan thì lấy số tiền đó để giảm nợ còn Obama thì lấy số tiền đó để giúm đỡ những người không mua nổi bảo hiểm sức khoẻ.

Trong khi Obama cắt cả trăm tỷ tiền quốc phòng và nâng thuế dân giàu và công ty lớn để bỏ vào tiền nợ, Ryan cộng thêm một ngàn tỷ vào quốc phòng và giảm thuế cho 2% dân giàu lại không có giải thích nào chính đáng là lấy tiền ở đâu ra để chi cho quốc phòng.

Nhưng đều tôi quan tâm nhất là trông khi ông Ryan bỏ cả tỷ tỷ vào quốc phòng mà ông lại cắt $170 tỷ tiền học bỏng (Pell Grants) cho học sinh nghèo. Chẳng khác gì ổng đẩy những đứa trẻ nghèo (con em chúng ta) ra khỏi trường học và đưa họ vào chiến trường.