Tự Sự

Tôi không lạnh lùng hoặc thờ ơ mà chỉ tự kiềm chế bản thân. Có thứ không thể miễn cưỡng được. Tôi phải đối diện với sự thật và không còn mơ tưởng nữa. Không biết nên vui hay buồn. Giờ đây tôi không có quyền lựa chọn vì tôi không muốn đánh đổi hết tất cả để thỏa mãn cá nhân. Điều tôi có thể làm được làm sao cho điều đó không còn cần thiết nữa. Nhất định sẽ được. Tôi sẽ làm được. I know I can. I know I can.

Bonjour Vietnam