Linh Tinh Thứ Sáu

Sau năm đêm không được ngủ ngon giấc, tối qua nổi cơn điên lên hét thằng nhỏ đến thằng lớn luôn làm cả nhà ầm lên. Nằm một mình thì ngủ lại không được vì lương tâm cắn rức nên qua xin lỗi hai đứa và ôm thằng nhỏ về dổ. Thằng lớn chạy qua đem theo chai sữa cho em và chai nước cho ba. Cái thằng Cu Đạo này lúc dể thương nhất là sao khi bị phạt hay bị rầy la.

Đầu tháng này ký nhân phiếu trả lại tiền đặc cọc cho khánh hàng. Sáu tháng đã trôi qua mà không nhận được một tài liệu nào (một chữ cũng không có) từ họ để làm trang web. Nếu như được nói chuyện thẳng với họ thì chuyện này đã không sải ra. Vì project này là qua một người bạn làm thiết kế đồ họa. Ông ấy chỉ muốn liên lạc với khánh hàng qua ổng mà ổng thì không lấy được hồ sơ từ khách hàng. Bài học lần này là sẽ không nhận việc làm nào nếu không thể nói chuyện trục tiếp với người mình thiết kế cho.

Cuối cùng thì bà xếp cũ cũng đã tìm được chỗ làm khác và rời bỏ cái chổ làm đầy chính trị và phe phái đó. Bã cũng là người cuối cùng trong nhóm đã bỏ đi. Bả có ý định kéo mình theo nhưng mình chỉ cảm ơn và từ chối. Xếp bây giờ của mình quá tốt chưa hề gặp từ trước đến giờ. Việc làm cũng khá ổn định và sắp sửa cấp sách trở lại trường thêm một lần nữa. Bây giờ mọi chuyện kể như là thuận lợi. Tuy bà xếp cũ là con người rất tốt nhưng không phải là một xếp gương mẫu. Ngày xưa làm dưới tay bả tức muốn ỏi máu nhưng khi bà ấy bị tước chức và làm ngang bằng với mình mới cảm thấy bả quá yếu đuối nên mới ra vẻ như thế. Cả hơn năm nay bả bị đì liên miên. Mông rằng bả thất tỉnh được và cư sử với công nhân mới dưới quyền của bả tốt hơn.