Canh Phòng

Vợ dưới lầu bơm sữa. Hai thằng ngủ hai phòng. Thằng nhỏ hét vổ vổ cái đít cho ngủ lại. Đến phiên thằng lớn thét cho mượn tay ôm đỡ ghiền. Tiện tay thăm tả luôn bằng không hôm sau ước giường phải giặt đồ còn cực và tốn hơn.