Thơ Mashup

Có những niềm riêng làm sao nói hết.
Tôi viết rồi, rồi tôi lại xóa tôi ơi.
Tiến thoái lưỡng nan, đi về lận đận.
Tình không xa nhưng không thật gần.
Rừng xưa đã khép, rừng xưa đã khép.
Tôi lần mò leo mãi không qua được vách nghiện.
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi.
Hãy cố yêu người mà sống.
Và như thế tôi sống qua từng ngày.