New Language in Viet Nam

Online chats and blogs are changing the youngster language in Viet Nam. For expample: “Ấy check cái phần test đó rồi send cho tớ, nếu thấy good thì sẽ request lại nhé.”