Hit the Beach

Before heading off to the shore (Wildwood, New Jersey), I leave you guys with Duc Tuan’s outstanding rendition of “Hoi Trung Duong” from his classic Pham Dinh Chuong songbook for you to enjoy while I am gone. Not sure if you’ll miss me, but I am sure the magnificent orchestration and Duc Tuan’s soulful, powerful vocals will keep you entertain for the rest of the week. Love his Hue accents:

Miền Trung vọng tiếng
Em xinh em bé tên là Hương Giang
Đêm đêm khua ánh trăng vàng mà than
Hò ơi, phiên Đông Ba buồn qua cửa chợ
Bến Vân Lâu thuyền vó đơm sâu.
Hỡi hò, hỡi hò, Quê hương em nghèo lắm ai ơ
Mùa đông thiếu áo hè thời thiếu ăn.
Trời rằng, trời hành cơn lụt mỗi năm à ơi,
Khiến đau thương thấm tràn, ngập Thuận An
Để lan biển khơi, ơi hò ơi hò.

I am outta here!

Bonjour Vietnam