An Unforgetable Encounter

Rồi mai đây đi trên đường đời
Đừng buông tay âm thầm tìm về cô đơn
Một khi trao áo hồng
Là khi trao tiếng cười
Luôn ghi kỷ niệm ban đầu yêu thương.

Even though the lyric in Lê Uyên Phương’s “Bài Ca Hạnh Ngộ” is a bit too cute, Thiên Phượng’s sweet but unsurgery, soft but unhorsey (my bad translation of “không có ngựa”) vocals make the song romantic in her own unruffled style.

This song goes out to the one that rocks my world.