Without Me

Without me, who will take you home from school
Who will write letters for you to bring to class
Who will dry your tears when you cry
Who will take you out on rainy evenings

And when you smile during the nights,
Who will admire your white teeth
Your bright eyes are like glistening planets
When the air’s foggy, who will breathe to clear the mist
Who will hold your hands to make your cheeks turn pink
Who will gently breathe clouds into your hair…

Without me, if one day you should cry
The autumn light in your eyes will be diminished
Your hair grows longer with poet melancholy…

Without me, who will fondle you
Who will see the smile in your eyes
Who will listen to you talking about the autumn wind
Who will hold your hands and lead you to the joys of Spring
And feel your veins pulsing with life

Without me, if one day you should die
God will ask me why your hair lacks luster
Why your arms so skinny, why your eyes so dull
With head bowed in shame, I’ll be heading toward Hell.

Translated by Vương Thanh

Cần thiết

Không có anh lấy ai đưa em đi học về
Lấy ai viết thư cho em mang vào lớp học
Ai lau mắt cho em ngồi khóc
Ai đưa em đi chơi trong chiều mưa

Những lúc em cười trong đêm khuya
Lấy ai nhìn những đường răng em trắng
Đôi mắt sáng là hành tinh lóng lánh
Lúc sương mờ ai thở để sương tan
Ai cầm tay cho đỏ má hồng em
Ai thở nhẹ cho mây vào trong tóc…

Không có anh nhỡ một mai em khóc
Ánh thu buồn trong mắt sẽ hao đi
Tóc sẽ dài thêm mớ tóc buồn thơ

Không có anh thì ai ve vuốt
Không có anh lấy ai cười trong mắt
Ai ngồi nghe em nói chuyện thu phong
Ai cầm tay mà dắt mùa xuân
Nghe đường máu run từng cành lộc biếc

Không có anh nhỡ ngày mai em chết
Thượng đế hỏi anh sao tóc em buồn
Sao tay gầy, sao đôi mắt héo hon
Anh sẽ phải cúi đầu đi về địa ngục…

Nguyên Sa