Whence I ever find…

Whence I ever find
My true I?
The self, ignorance,
The self, innocence,
The muted I, amiss everlasting sorrows,
The desolated I, wandering in the poetic dreamland.

Whence I ever find…
My true I?
In the tranquility of endless streams,
In the seemingly calmness of unfathomable seas,
In the hopeless abyss of long buried conscious,
In the deep of the nights,
I found myself,
In my heartbeats,
Pulsating the relentlessly nostalgic rhythm
Of a forlorn alien reminiscing one’s long lost homeland.

Translated by Vương Thanh

Tìm

Phút nào tôi chợt tìm tôi
Cái tôi ngơ ngẩn, cái tôi dại khờ
Cái tôi lạc lõng trong Thơ
Cái tôi câm lặng bơ vơ sầu dài…

Phút nào tôi chợt tìm tôi
Tìm trong thăm thẳm chơi vơi hút tìm
Tìm trong biển lặng sông im
Tìm trong đêm thấy nhịp tim ai hoài…

Tuệ Nga