Nostalgia

A sad evening creeps into my heart
I seem to hear the sounds of autumn leaves falling…
Falling in the rain,
rich and warm like the voices of yesteryears,
singing the verses of a bygone era…

A feeling of desolation’s in the air
It silently creeps into my soul
Looking at the sad dewdrops falling in the sunset,
I suddenly miss my long ago love

Feel like I’m going crazy with yearnings
Alas! Where are you now? Where were our times together?
We keep waiting for each other
in a dream, My Love.
But will we ever,
ever see
each other again.

An autumn so long ago
seems to come back tonight
My Love had gone far away
Who will return to visit the streets of yesteryears?

We keep waiting so long for each other, My Love!
A sad mist covers the source of life’s happiness
We promise, in some distant future lives, to be together
But I will miss you so much, forever and ever…

Time’s like a bird in flight
The same months and days keep passing by
When was the season of serenity and joy in my heart?
When will my love and longings for you ever subside?

Translated by Vương Thanh

Hoài cảm

Chiều buồn len lén tâm tư
Mơ hồ nghe lá thu mưa
Dạt dào tựa những âm xưa
Thiết tha ngân lên lời xưa

Quạnh hiu về thấm không gian
âm thầm như lấn vào hồn
Buổi chiều chợt nhớ cố nhân
Sương buồn lắng qua hoàng hôn

Lòng cuồng điên vì nhớ
ôi đâu người, đâu ân tình cũ?
Chờ hoài nhau trong mơ
Nhưng có bao giờ, thấy nhau lần nữa

Một mùa thu xa vắng
Như mơ hồ về trong đêm tối
Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?

Sương buồn che kín nguồn đời
Hẹn nhau một kiếp xa xôi,
nhớ nhau muôn đời mà thôi!

Thời gian tựa cánh chim bay,
qua dần những tháng cùng ngày
Còn đâu mùa cũ êm vui?
Nhớ thương biết bao giờ nguôi?

Cung Tiến