Ivory Teardrops

I stand by the windowsill, feeling sad
Seeing a love story ending, and a person’s heart’s changed
On these once happy lips,
smiles’d gone faraway…

Alas! The teardrops for my first love!
I thought it was like a dream
My lover returns to my side and silently calls my name
But on these sad eyelashes, the long days still hurriedly pass by
I’m like a withering autumn leaf, yearning for a lost love

Oh, this one teardrop
For a compassionate love, for the lover in my heart
I’ll be going to a faraway place
To weave the long days of melancholy in aloneness.

You used to follow my footsteps at the church
Our love story was soaring high, and my heart was aroused
But now, I’m just moving through the long months and days…
This life, Fate’d made me met you to fill my heart with sorrow.

Gazing at the clouds drifting away
Teardrops roll down my cheeks in grief
Pain tearing my lips but my heart still full of dreams and wishes
Alas! The ivory teardrops for my first love

Translated by Vương Thanh

Giọt nước mắt ngà

Em đứng bên song buồn
Nhìn cuộc tình trôi qua và lòng người phôi pha
Trên hai đóa môi hồng
Nụ cười đã đi xa
Ôi giọt nước mắt nào cho cuộc tình đầu

Em ngỡ như cơn mộng
Người tình về bên em và gọi thầm tên em
Nhưng trên đóa mi sầu ngày dài vẫn qua mau
Em tựa lá úa sầu cho cuộc tình dài sau

Thôi một giọt nước mắt này
Cho cuộc tình đam mê, cho người tình trăm năm
Em về đan tóc lụa là
Kết từng chuỗi ngày buồn riêng mang

Anh đi về dấu giáo đường
Cho cuộc tình bay cao, cho lòng mình xôn xao
Em cuộn theo tháng ngày dài
Kiếp này trót gặp người cho buồn

Trông áng mây u hoài
Giọt lệ nào thương vay, tình đành tràn mi cay
Đau thương xé môi gầy mà lòng vẫn mơ say
Ôi giọt nước mắt ngà cho cuộc tình đầu tiên

Ngô Thụy Miên