Crystal Sunshine

Is it the color of sunshine or the color of your eyes
It’s autumn with rain falling, I’m holding your hands, so soft and shy
The sun’s shadow falling early on the terrace this evening
And then some day, the clouds will be flying up high in the sky.

The sunshine’s away to let sorrow creeps into your hair
Your face’s pale, with a look of wistful melancholy
Those olden days, why the autumn leaves didn’t turn yellow,
and why the sunshine hadn’t entered into your eyes.

You enter the park with silent footsteps
The wind and the clouds have returned to the forest
The grass and trees suddenly light up with the color of sunshine
You enter the park with wondering round eyes
Sunshine’s sparkling like golden crystal gems
My soul suddenly feels a deep melancholy rising…

The evening has entered the garden of your eyes
Autumn comes and goes away many times
Thousands of trees lighting up like candles in two rows
To welcome the sunshine into your eyes
(The color of sunshine’s now in your eyes)

Translated by Vương Thanh

Nắng thủy tinh

Màu nắng hay là màu mắt em
Mùa thu mưa bay cho tay mềm
Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm
Rồi có hôm nào mây bay lên.

Lùa nắng cho buồn vào tóc em
Bàn tay xanh xao đón ưu phiền
Ngày xưa sao lá thu không vàng
Và nắng chưa vào trong mắt em

Em qua công viên bước chân âm thầm
Ngoài kia gió mây về ngàn
Cỏ cây chợt lên màu nắng
Em qua công viên mắt em ngây tròn
Lung linh nắng thủy tinh vàng
Chợt hồn buồn dâng mênh mang

Chiều đã đi vào vườn mắt em
Mùa thu qua tay đã bao lần
Ngàn cây thắp nến lên hai hàng
Để nắng đi vào trong mắt em
(Màu nắng bây giờ trong mắt em)

Trịnh Công Sơn