Which Month Is It Now, My Love?

Which month is it now, my love?
The clouds drift serenely in the sky
This evening, if you did not sulk at me
Or said words of blame,
We would not feel so lonely.

Which month is it now, my love?
I’m seeking the color of the flower on your hair
This evening, I miss you already and miss
Your dress, so beautiful with the hue of poetry,
And your lips full of dreams and wishes.

Heavy rain’s falling this evening
to make us feel the bitter cold
I’ll be taking you home
My love, please don’t be angry at me anymore
Looking at each other with deep sorrow,
feeling the winter chill in your soft shoulders

Which month is it now, my love?
I go seeking the spring season of life
Let winter dies, then spring appears
With your eyes beautiful like the starry sky,
To make our hearts be full of love.

Translated by Vương Thanh

Bây giờ tháng mấy

Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?
lênh đênh ngàn mây trôi êm đềm
Chiều nay nếu em đừng hờn dỗi,
trách nhau một lời thôi
Tâm hồn mình đâu lẻ loi.

Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?
Anh đi tìm màu hoa em cài
Chiều nay nhớ em rồi và nhớ
áo em đẹp màu thơ,
môi tràn đầy ước mơ

Mai đây anh đưa em đi về,
mưa giăng chiều nắng tàn
cho buốt lạnh chúng mình.
Em ơi, thôi đừng hờn anh nữa,
nhìn nhau buồn vời vợi,
để mùa đông buốt giá bờ vai mềm.

Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?
Anh đi tìm mùa xuân trên đời
Mùa đông chết đi rồi mùa xuân
mắt em đẹp trời sao
cho mình thương nhớ nhau.

Từ Công Phụng

Bonjour Vietnam