Illusion

Is Life a verse or a flash of a dream?
A glorious morning or the night shadow falling?
A passing moment of picking on the guitar strings?
Is Life like the sea mist or the wandering clouds,
Or a touching moment of waiting in the evening?

Please let Spring blooms, and never wither
Let Summer be filled with golden sunshine,
Autumn with cool breeze,
And Winter not so frosty.
Let Winter brings a warm fragrance
And Life always beautiful as poetry.

Is Life infinite or is it a moment of forgetfulness?
Is it the sunset with fading sunshine still lingering on the terrace?
Is it grief burning the heart each night?
Is it just a dream shadow or is it Hope lighting up the soul,
or is it the aching sorrows buried in the heart’s?
O Life! O the sorrows and joys.

Translated by Vương Thanh

Ảo ảnh

Đời là câu thơ hay đời là thoáng ước mơ?
Là bình minh rực rỡ hay bóng đêm mờ?
Hay phút ơ thờ nắn phím buông đường tơ?
Đời là khói sóng hay mây bồng,
hay phút rung động chiều ngóng trông?

Xin cho mùa Xuân thắm không tàn.
Mùa Hạ nắng tươi vàng.
Mùa Thu gió nhẹ nhàng
Và mùa Đông không lạnh lắm,
Mùa Đông mang hương ấm
cho cuộc đời còn mãi mãi nên thơ.

Đời là Vô biên hay đời là chút lãng quên?
Là hoàng hôn nhạt nắng vương vấn bên thềm?
Hay nỗi ưu phiền đốt cháy tim từng đêm?
Đời là chiếc bóng hay hy vọng,
hay những cô đọng sầu bên lòng?

Cuộc đời ơi ! Vui buồn hỡi.

Dương Vân Châu Trúc Ca